Пето вечерно СУ "Пеньо Пенев"
град София

Екип на Пето вечерно СУ "Пеньо Пенев" за 2023/ 2024 учебна година

Педагогически специалисти

Десислава Атанасова

Директор , специалност английска филология

Бистра Неделчева

Старши учител по математика , физика и астрономия

Диана Григорова

Старши учител по география и икономика

Евгени Ганчев

Старши учител по български език и литература, история и цивилизации

Елиза Пеева

Старши учител по география и икономика, технологии и предприемачество

Йоланта Бурева

Старши учител по български език и литература

Живка Маркова

Старши учител по биология и здравно образование

Милена Бакърджиева

Старши учител по математика

Камен Цветанов

Учител по информационни технологии

Ниа Германова

Учител по философия, гражданско образование

Никола Славов

Учител по информационни технологии

Паунка Орешкова

Старши учител по английски език

Румяна Александрова

Старши учител по химия и опазване на  околната среда

Непедагогически специалисти

Виолета Богданова

Главен счетоводител

Вася Петрова

Завеждащ административна служба

Диана Петрова

Хигиенист

Силва Канчина

Хигиенист