Пето вечерно СУ "Пеньо Пенев"
град София

Изпитни програми самостоятелна форма

izpitni_prog_predpr_111programa_AE_11klas_PP_Zad_modul1programa_AE_11klas_PP_Zad_modul 

Единнна система за оценяване резултатите от обучението на учениците в
5.Вечерно СУ“Пеньо Пенев“

прегледайте тук ---> СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

 

ПРЕДМЕТИ ПО УЧЕБЕН ПЛАН ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Задължителнни учебни часове за пети клас /ЗУЧ/ Задължителнни учебни часове за шести /ЗУЧ/

Български език и литература
Английски език
Математика
Компютърно моделиране и информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Технологии и предприемачество

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Технологии и предприемачество

Избираеми учебни часове за пети клас /ИУЧ/

Избираеми учебни часове за шести клас /ИУЧ/

Български език и литература Информационни технологии

Задължителни учебни часове за седми клас

Задължителни учебни часове за осми клас

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество

Избираеми учебни часове за седми клас

Избираеми учебни часове за осми клас

Информационни технологии Български език и литература

Задължителни учебни часове за девети клас

Задължителни учебни часове 10 клас

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество

Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
География и икономика

Избираеми учебни часове за девети клас

Избираеми учебни часове за десети клас 

Математика
География и икономика
Информационни технологии
Английски език
Информационни технологии

Задължителна подготовка за единадесети клас

Задължителна подготовка за дванадесети клас

Български език и литература
Английски език
Математика
Гражданско образование

Български език и литература
Гражданско образование
Английски език

Профилирана подготовка за единадесети клас

Профилирана подготовка за дванадесети клас

 

Английски език
Английски език ИУЧ - Аз и светът
English_levelsCEFR etc
История и цивилизации
История и цивилизация ИУЧ
География и икономика
География и икономика ИУЧ
Биология и здравно образование
Биология и здравно образование ИУЧ

Предприемачество

Английски език
English_levels(CEFR etc
История и цивилзации
География и икономика ЗПП1
География и икономика ЗПП2
География и икономика ИПП
Биология и здравно образование
ИТ-Уеб дизайн ЗПП 1
ИТ-Решаване на проблеми с ИКТ ЗПП 2
ИТ-Иновативни ИКТ ИПП