Пето вечерно СУ "Пеньо Пенев"
град София

Национална конференция "Информационни технологии и автоматика"

През учебната 2021-2022 участваме в национална конференция

Първата национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ 2022 с международно участие, организирана от катедра „Автоматизация на производството“. Конференцията се проведе с партньорството на Регионално управление на образованието (РУО) – София град, Деканат за продължаващо и дистанционно обучение при ХТМУ,Регионален център за дигитални решения и иновации Национална компания индустриални зони (НКИЗ) ЕАД и Български информационен център за киберсигурност (БИЦК). Конференцията бе открита от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева. Приветствие към участниците отправиха д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО – София град, г-жа Добринка Вичева – Председател на Съвета на директорите на НИКЗ и г-н Димитър Кралев, част от екипа на БИЦК.

В конференцията взеха участие и представители на 5.Вечерно СУ "Пеньо Пенев" - Мартин Борисов от 9 клас и Асен Матеев РНИКТ

Бе представена презентация на тема НОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА И ОБРАЗОВАНИЕТО

Нашите участници се представиха и с доклад, който бе включен в публикация от органираторите.

Може да разгледате публикацията тук ----->ПУБЛИКАЦИЯ<-------