Пето вечерно СУ "Пеньо Пенев"
град София

Прием

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА

5.Вечерно средно училище „Пеньо Пенев“ обявява прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2024 / 2025 година както следва :

1. Паралелка осми клас профил „Хуманитарни науки“ с профилиращи предмети български език и литература , история и цивилизации и/ или философия, вечерна форма на обучение - 30 ученици

 2. Паралелка осми клас профил „Предприемачески “ с профилиращи предмети предприемачество , информационни технологии и/ или география и икономика , вечерна форма на обучение - 30 ученици 

Документи за записване : оригинал на свидетелство за основно образование след завършен седми клас, лична карта и един брой цветна снимка , формат за документи на матирана хартия

Срок за записване : от 15. май 2024 година до 1. септември 2024 г. 

В същия срок ще се приемат ученици за прогимназиален етап / пети, шести и седми клас /, както и ограничен брой ученици за гимназиален етап профилирана подготовка / девети, десети , единадесети клас  и дванадесети клас/. 

Профили в гимназиалния етап 

  • Девети клас - "Хуманитарни науки"
  • Десети клас - "Хуманитарни науки"
  • Единадесети клас -"Хуманитарни науки"
  • Дванадесети клас : "предприемачески"

 

  • За vIII клас има още 12 свободни места!!!