Пето вечерно СУ "Пеньо Пенев"
град София

Откриване на учебната 2023-2024 година

На 15. Септември 2023 година 5.Вечерно средно училище „П. Пенев“ откри новата учебна година с преобразена фасада.

По проект на Върховния комисариат на ООН за бежанците, съвместно с организацията с нестопанска цел Artolution, чийто творчески директор е художникът Макс Фридер и благодарение на неуморния труд на художници-доброволци от десет държави, върху стената грейна уникална картина. Тя е символ на надеждата и доказателство за преобразяващата сила на изкуството